Wednesday, 17 August 2011

Modul 12:Pengenalan Kepada Internnet


Modul 12 :Aplikasi Internet dalam Perniagaan

Pengenalan kepada internet
keperluan asas untuk internet
komunikasi melalui internet
pencetakan
pengurusan stesen kerja

Slide show Pengenalan kepada yahoo mail

Modul 1: Operasi Komputer

Isu teknologi
Komponen Asas dan Fungsi Komputer
Pengurusan Fail dan Folder
Input Teks dan data
Pengurusan Stesen Kerja